Gratis verzending vanaf €75-10% bij inschrijving voor de nieuwsbrief  Gratis retour

Gebruikersvoorwaarden

Op deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze zijn bindend tussen jou en de serviceprovider wanneer je deze website bezoekt. Voor zover bijzondere voorwaarden voor specifiek gebruik van deze website afwijken van deze gebruiksvoorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk aangegeven in het daarvoor bestemde gedeelte van de website. 


Deze site bevat allerlei soorten gegevens en informatie die door handelsmerken en/of auteursrechten zijn beschermd ten gunste van de dienstverlener of, in individuele gevallen, ten gunste van derden. Het is dan ook niet toegestaan ​​de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te downloaden, reproduceren en/of verspreiden. Vermenigvuldiging die technisch noodzakelijk is voor navigatiedoeleinden is toegestaan ​​(op voorwaarde dat dergelijke handeling geen economisch doel nastreeft) evenals permanente verveelvoudiging uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 
Je mag een link naar deze website plaatsen zolang deze alleen als kruisverwijzing dient. De  dienstverlener behoudt zich het recht voor de machtiging in te trekken. Het framen van deze website is niet toegestaan. 


De dienstverlener neemt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen de verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van zijn website. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de site. Verwijzingen en links naar websites van derden betekenen niet dat de dienstverlener de inhoud daarvan als zijn eigendom ziet. Deze inhoud impliceert geen enkele aansprakelijkheid van de dienstverlener voor de daarin ter beschikking gestelde gegevens en informatie. De dienstverlener heeft geen invloed op de gelinkte inhoud. De dienstverlener is daarom niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de gelinkte inhoud. 
Het gebruik van internet is op eigen risico. Bovenal is de dienstverlener niet verantwoordelijk voor technische storingen van het internet of de internettoegang. 


Als de gebruiker een zakelijke klant is, is de plaats van jurisdictie voor elk geschil die van de statutaire zetel van de dienstverlener. Het gebruik van deze website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de lokale wetgeving met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
In het geval dat de gebruiker een consument is, geeft artikel 14 van EU-verordening nr. 524/2013, de ODR-regeling (Onlinegeschillenbeslechting), de mogelijkheid om een geschil buitengerechtelijk te beslechten. Details hierover zijn te vinden in de bovengenoemde verordening en op http://ec.europa.eu/consumers/odr. ASSA ABLOY Nederland BV verwacht van gebruikers dat zij eventuele klachten rechtstreeks naar ASSA ABLOY Nederland BV escaleren. Het doel van ASSA ABLOY Nederland BV is om een onderling overeengekomen oplossing te vinden die recht doet aan de belangen van de gebruiker. 


De dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen aan technische en juridische ontwikkelingen. De gebruiker wordt – voor zover hij zich heeft aangemeld – op de hoogte gesteld van de wijziging. In geval een individuele bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is, blijven de rest van de voorwaarden rechtsgeldig.