Gratis verzending vanaf €75-10% bij inschrijving voor de nieuwsbrief  Gratis retour

Herroepingsrecht 

Als je een "consument" bent, d.w.z. een natuurlijke persoon die, met betrekking tot verkoopovereenkomsten die onder deze voorwaarden vallen, handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, heb je het herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende wetgeving

Herroepingsrecht 

Je hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden de koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, met uitzondering van de vervoerder, de goederen in bezit heeft gekregen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ASSA ABLOY op de hoogte te stellen: 

ASSA ABLOY Nederland BV 
Meerval 5 
4941 SK Raamsdonksveer 
Nederland  
klantenserviceyalehome@assaabloy.nl 

met een duidelijke verklaring van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. 
Hier vind je het formulier dat je voor de herroepingsverklaring kunt gebruiken. Om de deadline voor het uitoefenen van het herroepingsrecht te halen, volstaat het dat je je bericht met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn heeft verzonden. 

-Gevolgen van herroeping- 

In het geval van een herroeping zullen wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de melding van je herroeping hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met jou is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. 

We mogen de terugbetaling uitstellen tot we de goederen hebben teruggekregen of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden. 
Je moet de goederen aan ons terugsturen binnen veertien dagen na de dag waarop je ons informeert over je herroeping van de overeenkomst. Je hebt de deadline gehaald als je de goederen terugstuurt voordat de deadline van veertien dagen is verstreken. 

Wij dragen de directe kosten van het terugzenden van de goederen met een koerier naar onze keuze. De Klant is alleen verantwoordelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.