Gratis verzending vanaf €75-10% bij inschrijving voor de nieuwsbrief  Gratis retour

Privacyverklaring voor bezoekers van de website van Yale 

ASSA ABLOY zet zich in om haar activiteiten wereldwijd en in al haar divisies uit te voeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) van de Europese Unie vereist dat we eerlijk, verantwoordelijk en transparant zijn in de behandeling van persoonsgegevens. 

ASSA ABLOY hanteert een gerichte, structurele en systemische benadering van gegevensbescherming en privacy. Ons wereldwijde nalevingsprogramma voor gegevensbescherming is opgesteld om de integriteit van de persoonsgegevens van onze werknemers, klanten en partners over de hele wereld te beschermen. ASSA ABLOY heeft specifieke middelen binnen de groep die permanent ingezet worden ​​voor de naleving van de wereldwijde wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de AVG. We beschermen je persoonsgegevens met behulp van voorzieningen die werken in overeenstemming met erkende beveiligingsstandaarden. Waar de rechten van mensen in het geding zijn, voeren we een effectbeoordeling uit volgens onze standaardmethodiek. 

We zijn ons ervan bewust dat de wetgeving inzake gegevensbescherming voortdurend verandert. ASSA ABLOY heeft aanzienlijke middelen geïnvesteerd om het bewustzijn met betrekking tot haar nalevingsprogramma inzake privacy te vergroten en heeft in dit verband training geïmplementeerd. We houden de ontwikkelingen op het gebied van privacy voortdurend in de gaten om ervoor te zorgen dat ons beleid, onze procedures en praktijken relevant en gepast zijn. 

We zetten ons in om de best mogelijke bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en om het vertrouwen van alle betrokken partijen te winnen in onze duurzame omgang met gegevens en de beveiliging ervan. Lees voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming de officiële verklaringen van de Europese Unie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

1. Introductie 

De bescherming van je persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons bij ASSA ABLOY. Wij verwerken persoonsgegevens dan ook alleen in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Met de volgende gegevensbeschermingsinformatie leggen we uit hoe we je persoonsgegevens verwerken en wat je rechten zijn op grond van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd of en, zo ja, welke persoonsgegevens ASSA ABLOY verwerkt en in welke mate in verband met de hieronder genoemde processen. 
Naarmate we onze website verder ontwikkelen en nieuwe technologieën integreren om onze service aan jou te verbeteren, kunnen we wijzigingen aanbrengen aan deze gegevensbeschermingsverklaring. Het is daarom raadzaam om deze informatie af en toe nog eens te bekijken. 

2. Uitleg van begrippen 

De hieronder gebruikte begrippen met betrekking tot gegevensbescherming worden in artikel 4 van de AVG uitgelegd. De volledige tekst van de AVG is online beschikbaar via de volgende link  
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 

3. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en met wie kan ik indien nodig contact opnemen? 

3.1 Eigenaar volgens artikel 4, lid 7 van de AVG

ASSA ABLOY Nederland BV 
Meerval 5 
4941 SK Raamsdonksveer 
Nederland 
Henri.nijland@assaabloy.com  

3.2 Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming 

ASSA ABLOY helpt je graag met de vragen die je hebt over gegevensbescherming. Je kunt per e-mail contact met ons opnemen via: Henri.nijland@assaabloy.com 

4. Op wie is dit privacybeleid van toepassing? 

Wanneer we persoonsgegevens verwerken, bedoelen we dat we deze verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen. 
Deze verklaring omtrent gegevensbescherming heeft betrekking op de persoonsgegevens van: 

 • Bezoekers aan onze website die onze website bekijken; 
 • Bezoekers aan onze website die gebruikmaken van de communicatie-opties beschikbaar op de website (bijv. contactformulier) of onze andere diensten (bijv. onze nieuwsbrief); en
 • Klanten van de Yale webshop. 

5. Welke gegevens ontvangt en verwerkt ASSA ABLOY? 

ASSA ABLOY verwerkt je persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt, bijv. als een bezoeker aan onze website, wanneer je ons een bericht stuurt of wanneer je je opgeeft voor onze nieuwsbrief of gebruikmaakt van de Yale webshop. 
We verwerken de volgende persoonsgegevens: 

Bezoek onze website 

Wanneer je onze website bezoekt, verwerken wij de volgende gegevens: technische toegangsgegevens, d.w.z. de naam van je internetprovider, de pagina waar vandaan je ons bezoekt of de naam van het opgevraagde bestand, de datum en de tijdstuip van je bezoek en de identificatiegegevens van de gebruikte browser/besturingssysteem. Onze webserver slaat ook je IP-adres op. We evalueren deze gegevens ook - anoniem - voor puur statistische doeleinden en zonder conclusies over jouw persoon, bijvoorbeeld om het aantal bekeken pagina's, de gebruiksduur, enz. te evalueren. 

Gegevens over het gebruik van plug-ins voor sociale media, cookies en trackingtools worden beschreven in hoofdstuk 9 (Plug-ins voor sociale media), hoofdstuk 10 (Gebruik van cookies) en hoofdstuk 11 (Webanalyse met behulp van trackingtools). 

Aankopen in de Yale webshop 

Indien je producten wenst te kopen in onze Yale webshop, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat je, op het moment van aankoop en/of bij het aanmaken van een account, je persoonsgegevens verstrekt (zoals bijvoorbeeld naam, achternaam, bezorgadres, e-mailadres, betaalmethoden etc.), die we nodig hebben om je bestellingen uit te voeren. De informatie die nodig is voor de uitvoering van de contracten is afzonderlijk gemarkeerd, verdere informatie is optioneel. 

Communicatie - contactformulier - nieuwsbrief 

Wanneer je ons contactformulier gebruikt en je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief en daarbij de relevante informatie verstrekt, verwerken wij de gegevens die je in de betreffende formulieren en in je bericht verstrekt. Om je contactverzoek of inschrijving op de nieuwsbrief te kunnen uitvoeren, dien je in ieder geval je e-mailadres op te geven. Alle andere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Verder worden bij het verzenden van je bericht ook je IP-adres en de datum en tijd van het bericht of de bestelling opgeslagen. 

6. Voor welk doeleinde verwerken we je gegevens en welke grondslag hebben we hiervoor? 

We verwerken de eerdergenoemde persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), Telecommunications Act (Telecommunicatiewet) en in overeenstemming met de privacyprincipes en de rechten van de geïnteresseerde partij. Specifiek: 

6.1 Op basis van jouw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG) 

Gegevensverwerking is wettelijk toegestaan ​​als de Klant daarmee heeft ingestemd voor een of meer specifieke doeleinden. Je hebt het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtsgrondslag van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Het intrekken van de toestemming is ook van toepassing op toestemmingsverklaringen die aan ASSA ABLOY zijn gegeven vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen voor de toekomst geldt. 

Contactformulier 

Als je ons vragen stuurt via het contactformulier, worden je gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die je ons hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. De gegevens worden alleen bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de definitieve verwerking van je verzoek. 

Direct marketing - Onderzoeken - Nieuwsbrief 

Op basis van jouw specifieke toestemming (bijvoorbeeld wanneer je bij het aanmaken van een account het optionele vakje aanvinkt waarmee je bevestigt dat je informatie wenst te ontvangen over het laatste nieuws, aanbiedingen en promoties) kunnen je gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden (bijvoorbeeld communicatie en marketingcampagnes, versturen van nieuwsbrieven). Alleen op basis van jouw specifieke toestemmingen kunnen we je ook marketingcommunicatie sturen die afgestemd is op jouw interesses en voorkeuren; en klantenonderzoeken, opiniepeilingen, marketingcampagnes, wedstrijden en soortgelijke evenementen uitvoeren waaraan je deelneemt; en gegevens verzenden naar andere bedrijven van de ASSA ABLOY groep voor hun marketingdoeleinden. In dit kader analyseren wij ook de resultaten van direct marketing activiteiten om deze te kunnen meten. 
Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief (in het geval je bij het aanmaken van een account nog geen specifieke toestemming heeft gegeven voor direct marketing), bevestig je door op de verzendknop van je  e-mailadres te klikken je toestemming om onze e-mailupdates over onze producten en promoties te ontvangen. In onze nieuwsbrief hebben we een link opgenomen waarmee je je op elk moment kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Je kunt ons echter ook op andere manieren op de hoogte stellen. Nadat je je hebt uitgeschreven van de nieuwsbrief wordt je e-mailadres direct verwijderd. 

Intrekking van toestemmingen(en). 
Je kunt je toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. 
De herroeping kan informeel zijn, door het contactformulier in te vullen of door een bericht te sturen naar de adressen vermeld in het vorige hoofdstuk 3.2. Bovendien kunt je je afmelden voor de nieuwsbrief door op de link te klikken die je in elke nieuwsbrief per e-mail vindt. 

6.2 Om onze contractuele of pre-contractuele verplichtingen na te komen (artikel 6, lid 1,  punt b) AVG) 

We verwerken je gegevens om contractuele of pre-contractuele verplichtingen na te komen: 

Winkelen in de Yale webshop 

Als onderdeel van je aankoop in de Yale webshop en het aanmaken van accounts voor deze doeleinden, is het doel van de gegevensverwerking het voorbereiden en/of uitvoeren van contracten tussen jou en ASSA ABLOY voor de aankoop van goederen of diensten. Wij verwerken de door jou verstrekte gegevens om je bestelling af te handelen. Hiervoor kunnen wij je betalingsgegevens doorgeven aan onze bank of aan een gebruikte online betaaldienst. Bij gebruik van een online betaaldienst (bijv. PayPal) en bij betaling met creditcard worden je gegevens voor de betalingsverwerking doorgestuurd naar de betreffende dienstverlener. 

Kredietrapportages en incassomaatregelen 
Als ASSA ABLOY de producten vooraf levert (betaling op factuur of via automatische incasso), kunnen we kredietwaardigheidsinformatie opvragen om kredietrisico's te verminderen. Bij het indienen van claims die voortvloeien uit de contractuele relatie, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van incassodiensten. 

6.3 Behartiging van gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, punt f) AVG) 

We verwerken je gegevens ook om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen: 

 • Bezoekers van onze website: we gebruiken je gegevens, evenals gegevens van cookies en webtrackingtools, zodat je alle functies van onze website volledig kunt gebruiken en om onze website op je behoeften af ​​te stemmen en te optimaliseren. De grondslag voor de verwerking van onderstaande gegevens bij een bezoek aan de website van ASSA ABLOY en voor het gebruik van plug-ins voor sociale media, cookies en trackingtools is artikel 6 lid 1 punt f) AVG (gerechtvaardigd belang). Het legitieme belang ligt in de optimalisatie van de website en het aanbod voor de klant. De details met betrekking tot het gebruik van 
  • Plug-ins voor sociale media worden vermeld in hoofdstuk 9; 
  • Naar cookies wordt verwezen in hoofdstuk 10; en 
  • Monitoringtools volgens clausule 11; in detail beschreven. 
 • Onze berichten in verband met je contact: Naast de gegevens die je actief aan ons doorgeeft (bijv. e-mailadres voor de nieuwsbrief), verwerkt ASSA ABLOY ook persoonsgegevens die worden verzameld wanneer berichten in verband met het contact (bijv. via ons contactformulier, nieuwsbrief of bij het aanvragen van een product) aan ons worden doorgegeven (bijv. IP-adres, datum- en tijdstempel). De verwerking vindt plaats om ongeoorloofd gebruik te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen. 
 • Beslechting van juridische geschillen, handhaving, uitoefening en verdediging van juridische claims (bijv. in verband met rechten en verplichtingen onder de AVG of de koopovereenkomst). 
 • Direct marketing 
  Via het e-mailadres dat je ons toestuurt bij je bestelling, kunnen wij je promotionele e-mails sturen met betrekking tot producten die onder jouw bestelling vallen (artikel 11.7 van de Telecommunications Act (Telecommunicatiewet). Je kunt op elk moment en bij het verzenden van communicatie bezwaar maken tegen deze behandelingen. 
 • Klanttevredenheid 
  Het uitvoeren van controles en enquêtes voor het vrijgeven van opmerkingen, meningen en beoordelingen met betrekking tot jouw tevredenheid over je aankopen en soortgelijke producten, zowel geautomatiseerd (e-mail, sms, instant messaging en op internet) als niet geautomatiseerd (telefoongesprekken met operator, mail), om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. Je kunt op elk moment en bij het verzenden van communicatie bezwaar maken tegen deze behandelingen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking 
  In overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw situatie, en kunnen we worden verplicht om af te zien van de verwerking van je persoonsgegevens, zoals in het geval van de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, inclusief profilering indien dit verband houdt met dit doel. Als je dit recht uitoefent, zullen je persoonsgegevens niet langer door ASSA ABLOY worden verwerkt voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij het bedrijf dwingende legitieme redenen aantoont op grond van de AVG om de verwerking voort te zetten (bijv. naleving van een wettelijke verplichting en/of de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in de rechtbank). 
  Meer informatie over het uitoefenen van dit recht vind je in punt 14 hieronder). 

6.4 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1, sub c) AVG) 

ASSA ABLOY verwerkt persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen opgelegd door de fiscaal, bedrijfs- of bestuursrecht, evenals de rapportage- en informatieverplichtingen jegens de autoriteiten: 
Naleving van wettelijke vereisten 
Wettelijke verplichtingen zijn bijvoorbeeld inhoudingsverplichtingen voor fiscale en administratieve doeleinden, verplichtingen met betrekking tot toezichtmaatregelen ter voorkoming van witwassen. 

7. Wie ontvangt jouw gegevens? 

Bij ASSA ABLOY hebben alleen bepaalde afdelingen toegang tot je gegevens. Dit zijn de afdelingen die je gegevens nodig hebben om hun taken binnen ASSA ABLOY uit te voeren, om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen of om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. 
Als je je persoonsgegevens aan ons hebt opgegeven, geven wij deze niet door aan derden, behalve: 

 • als onderdeel van het nakomen van onze wettelijke verplichtingen jegens de informatiegerechtigde instanties; 
 • om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en concurrerend te blijven, wisselen we ook gegevens uit binnen de bedrijven van de ASSA ABLOY groep als dit nodig is om administratieve of fiscale redenen, of om onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen, op voorwaarde dat je belangen of rechten niet prevaleren boven onze belangen. In ieder geval zorgen we ervoor dat de gegevens worden verzonden in overeenstemming met de vereisten voor gegevensbescherming en dat je persoonsgegevens worden beschermd; 
 • in het kader van de verwerking van je aanvragen en bestellingen, en het gebruik van onze diensten, aan specifiek aangestelde onderaannemers die als 'verantwoordelijke' de nodige gegevens ontvangen (bv. tijdens de verzending van de goederen) om je bestelling uit te voeren, in het bijzonder:
  • voor het bezorgen van producten, DHL, De Riemsdijk 1, 4004 LC Tiel, Nederland;
  • om betalingstransacties te verwerken via het betaalbedrijf Adyen NV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland en PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luxemburg; en 
 • Entiteiten nodig voor het verwerken van de transactie zoals kredietinstellingen, banken, creditcardbedrijven;
  • in geval van aanhoudende wanbetaling om vorderingen af te dwingen via incassobureaus; 
  • in de context van een toestemming die je hebt gegeven (cf. artikel 6). 

8. Worden de gegevens doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie? 

De gegevens worden alleen doorgegeven aan niet-EU- of EER-landen (zogenaamde derde landen) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van je bestellingen, wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld belastingaangifteverplichtingen) of als je ons je toestemming hebt gegeven. 

9. Plug-ins voor sociale media 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde plug-ins voor sociale media ("plug-ins") of sociale netwerken zoals Facebook en YouTube. Deze diensten worden geleverd door Meta Platforms, Inc. en YouTube LLC. 

LinkedIn 
LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland 

Facebook 

Facebook wordt beheerd door Meta Platforms, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,  
CA 94304, VS ("Facebook"). 

YouTube 
YouTube wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. 

Als je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de betreffende provider. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de providers de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als je geen profiel heeft of momenteel niet bent geregistreerd. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt rechtstreeks van je browser naar een server van de betreffende provider in de VS, Ierland, Duitsland of Italië verzonden en daar opgeslagen. Als je bent aangemeld bij een van de diensten, kunnen de providers je bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan je profiel op Facebook en YouTube. Als je met de plug-ins communiceert en op de betreffende knoppen drukt, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de aanbieder verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook of YouTube gepubliceerd en daar aan je contacten getoond. 

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers, evenals je rechten in dit verband en mogelijkheden om de bescherming van je privacy in te stellen, vind je ook in de gegevensbeschermingsinformatie van leveranciers: 

Als je niet wilt dat Facebook, YouTube of LinkedIn de via onze website verzamelde gegevens direct aan je profiel in de betreffende dienst koppelen, moet je je voor je bezoek aan onze website bij de betreffende dienst afmelden. Je kunt het laden van plug-ins ook volledig uitschakelen met add-ons voor je browser, bijv. met de scriptblokker “NoScript” ( http://noscript.net/ ). 

10. Gebruik van cookies 

10.1 Als je geen cookies wilt accepteren, kun je de instellingen van je webbrowser wijzigen om automatisch het opslaan van cookies te weigeren of je te informeren wanneer een website cookies op je computer wil opslaan. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook worden verwijderd via de webbrowser. Meer informatie vind je op de ondersteuningspagina's van je webbrowser. Houd er rekening mee dat bepaalde delen en functies op deze website cookies vereisen en mogelijk niet werken als cookies worden verwijderd of geweigerd.

10.2 We zijn continu bezig yalehome.nl te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics om het gedrag van onze gebruikers op een anoniem en geaggregeerd niveau te analyseren. We staan ook toe dat deze tools cookies op deze website plaatsen en beheren. De statistieken worden gebruikt om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren.

10.3 Voor meer informatie over de op deze website gebruikte cookies kun je contact met ons opnemen via cookies@assaabloy.com.

10.4 Op onze website hebben we ingebedde inhoud van social mediakanalen LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube en Twitter. Dit kan resulteren in cookies buiten onze controle die worden ingesteld door deze websites, zogenaamde third-party cookies. Ingesloten inhoud van de volgende externe diensten kan cookies instellen in je browser. Volg de onderstaande links voor meer informatie over hoe deze diensten cookies gebruiken.

LinkedIn: Privacybeleid
Facebook: Gegevensgebruiksbeleid
Instagram: Privacy en beveiliging
YouTube: Google Privacy en voorwaarden
Twitter: Privacycentrum

Cookielijst
Een cookie is een klein stukje gegevens (tekstbestand) dat een website - wanneer bezocht door een gebruiker - je browser vraagt om op je apparaat op te slaan om informatie over je te onthouden, zoals je taalvoorkeur of inloggegevens. Deze cookies worden door ons ingesteld en first-party cookies genoemd. We gebruiken ook third-party cookies - cookies van een domein dat verschilt van het domein van de website die je bezoekt - voor onze reclame- en marketinginspanningen. Meer specifiek gebruiken we cookies en andere volgtechnologieën voor de volgende doeleinden:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door jou zijn ondernomen en die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van je privacyvoorkeuren, inloggen of formulieren invullen. Je kunt je browser instellen om deze cookies te blokkeren of je hiervoor te waarschuwen, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Functionele cookies
Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen door ons of door derden worden ingesteld wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige of al deze diensten mogelijk niet goed.

Performance cookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoeken en verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer je onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties niet volgen.

Marketing cookies
Deze cookies kunnen via onze site worden ingesteld door onze advertentiepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van je interesses op te bouwen en je relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan geen persoonlijke informatie direct op, maar zijn gebaseerd op het uniek identificeren van je browser en internetapparaat. Als je deze cookies niet toestaat, zul je minder gerichte advertenties ervaren.

ESSENTIËLE COOKIES 

 

Host

Cookie naam Type cookie
yalehome.nl PHPSESSID 1st Party
yalehome.nl OptanonConsent 1st Party
yalehome.nl OptanonAlertBoxClosed 1st Party
author-p14557-e69152.adobeaemcloud.com affinity 3rd Party

 

FUNCTIONELE COOKIES 

 

Host Cookie naam Type cookie
yalehome.nl section_data_ids 1st Party
yalehome.nl mage-cache-storage 1st Party
yalehome.nl mage-cache-storage-section-invalidation 1st Party
yalehome.nl form_key 1st Party
yalehome.nl recently_viewed_product 1st Party
yalehome.nl recently_compared_product_previous 1st Party
yalehome.nl recently_viewed_product_previous 1st Party
yalehome.nl customer_visited_date 1st Party
yalehome.nl recently_compared_product 1st Party
yalehome.nl recently_viewed_product_previous 1st Party
yalehome.nl X-Magento-Vary 1st Party
yalehome.nl mage-messages 1st Party
yalehome.nl product_data_storage 1st Party
yalehome.nl mp_assa_abloy_nl_mixpanel 1st Party
yalehome.nl mage-cache-sessid 1st Party
yalehome.nl mage-banners-cache-storage 1st Party

 

PERFORMANCE COOKIES 

 

Host Cookie naam Type cookie
yalehome.nl _gclxxxx 1st Party
yalehome.nl _ga 1st Party
yalehome.nl _ga_xxxxxxx 1st Party

 

MARKETING COOKIES 

 

Host Cookie naam Type cookie
yalehome.nl bc_invalidateUrlCache_targeting 1st Party
yalehome.nl bluecoreNV 1st Party
youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 3rd Party
youtube.com CONSENT 3rd Party
youtube.com YSC 3rd Party

 

11. Webanalyse met behulp van trackingtools 

ASSA ABLOY gebruikt de hieronder beschreven webanalysetools om het gebruik van onze website te analyseren. Bovendien wordt de apparaatoverschrijdende analyse van bezoekersstromen uitgevoerd via een gebruikers-ID. 
Hierdoor kunnen wij, door middel van statistieken en andere verkregen inzichten, ons aanbod voor jou verbeteren en voor jou als gebruiker interessanter maken. 
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de hieronder beschreven trackingtools is het rechtmatige belang van ASSA ABLOY om de website en het aanbod voor jou te optimaliseren. Als je je browserinstellingen zo hebt geconfigureerd dat je browser z. B. cookies van derden of alle cookies weigert, kun je niet alle functies van deze website gebruiken. 

11.1 Google webanalysetools 

We gebruiken de volgende webanalysetools van Google Inc. ("Google"): 

Google Analytics 
Google Analytics maakt gebruik van cookies: tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Je IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van ASSA ABLOY zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, om rapporten over het websitegebruik samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot de activiteiten op de website en het internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. 
Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. 
Je kunt het plaatsen van cookies voorkomen door je browsersoftware in te stellen. Wij wijzen je er dan wel op dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Je kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie werden gegenereerd en op je gebruik van de website betrekking hebben (inclusief je IP-adres) naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt. Dit doe je door de browserplug-in te gebruiken die beschikbaar is onder de volgende link. Downloaden en installeren op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt, waardoor ze niet in verband kunnen worden gebracht met natuurlijke personen. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke verwijzing bevatten, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website regelmatig te analyseren en te verbeteren. De verkregen statistieken kunnen wij gebruiken om ons aanbod te verbeteren en voor jou als gebruiker interessanter te maken. 

DoubleClicks gebruiken 
DoubleClick by Google ("DoubleClick") gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneresultaten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden geplaatst en kan zo voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies met betrekking tot advertentieverzoeken vast te leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een gebruiker die een DoubleClick-advertentie ziet en later dezelfde browser gebruikt om naar de website van de adverteerder te gaan en daar iets te kopen. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie. 
Door de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en informeren je daarom op basis van onze kennis. Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google informatie over je bezoek aan onze website, welke delen van onze website je hebt bezocht en of je op een van onze advertenties hebt geklikt. Als je bent aangemeld bij een dienst van Google, kan Google het bezoek koppelen aan je account. Ook als je niet bij Google bent aangemeld of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider je IP-adres achterhaalt en opslaat. 
Meer informatie over DoubleClick vind je op:  https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=en  

Google Adwords conversies bijhouden 
We gebruiken Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Samen met de gegevens van reclamecampagnes kunnen wij het succes van individuele reclamemaatregelen bepalen. We willen je namelijk reclame tonen die je interesseert, onze website interessanter voor je maken en een ​​reële berekening van de advertentiekosten maken. 
Deze advertentiemedia worden door Google geleverd via zogenaamde "ad servers". Voor dit doel gebruiken we ad server cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde statistieken te meten om succes te meten, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers. Als je onze website bezoekt via een Google-advertentie, plaatst Google Adwords een cookie op je pc. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om je persoonlijk te identificeren. De unieke cookie-ID, het aantal advertentieweergaven per plaatsing (frequentie), laatste weergave (relevant voor post-view conversies) en opt-out-informatie (waarmee de gebruiker kan aangeven niet langer te willen worden aangesproken). 
Met deze cookies kan Google je internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Dit betekent dat de cookies niet via de websites van Adwords-klanten kunnen worden getraceerd. Wij verzamelen of verwerken zelf geen persoonsgegevens in de genoemde reclamemaatregelen. Google levert ons alleen statistische analyses. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal. 
Door de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en informeren je daarom op basis van ons huidige kennisniveau. Door AdWords Conversion te integreren, ontvangt Google informatie over je bezoek aan onze website, welke delen van onze website je hebt bezocht en of je een van onze advertenties heeft bekeken of erop heeft geklikt. Als je bent aangemeld bij een dienst van Google, kan Google het bezoek koppelen aan je account. Ook als je niet bij Google bent aangemeld of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider je IP-adres achterhaalt en opslaat. Je kunt deelname aan Google Adwords-conversie en DoubleClick-volgen op verschillende manieren voorkomen: 

 • pas de instelling van je browsersoftware aan, met name het uitschakelen van cookies van derden, zodat je geen reclame van derden ontvangt;
 • schakel cookies voor conversietracking uit door de browser zo in te stellen dat cookies van "www.googleadservices.com" worden uitgeschakeld, waarvoor deze instellingen zijn verwijderd als je cookies verwijdert;
 • schakel op interesse gebaseerde advertenties uit van providers die deel uit maken van de zelfreguleringscampagne "About Ads". Je doet dit via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u cookies verwijdert; of 
 • schakel definitief uit in de browsers van Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link  http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen je erop dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken. 

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens zijn doorgegeven aan de VS, heeft Google het EU-US Privacy Shield ondertekend:  
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Informatie van derden: 
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,  
Fax: +353 (1) 436 1001. 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=it en https://services.google.com/sitestats/it.html. Of op de website van Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org.

12. Gegevensbeveiliging 

Ons centrale systeem met onder meer firewalls maakt gebruik van de meest geavanceerde technologie en beschermt de door onze klanten verzonden gegevens tegen externe interferentie. 
Gegevensoverdracht tussen jou en ASSA ABLOY vindt altijd plaats met behulp van SSL/TLS-codering zodra een invoermasker wordt gebruikt. 

13. Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

ASSA ABLOY verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de AVG en deze informatie. Als de gegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, worden ze verwijderd of anoniem gemaakt. Dit doet niets af aan je recht om op elk moment bezwaar te maken en, indien van toepassing, je toestemming in te trekken. 
Wettelijke bewaartermijnen 
Soms kan het nodig zijn om persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld wanneer het nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om een ​​recht in de rechtbank vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of wanneer dit is toegestaan ​​op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. Houd er rekening mee dat persoonsgegevens in contracten, commerciële communicatie en correspondentie onderhevig kunnen zijn aan wettelijk vastgelegde bewaartermijnen. 

14. Welke rechten heb ik inzake gegevensbescherming? 

Je kunt op elk moment contact met ons opnemen via het e-mailadres:  Henri.nijland@assaabloy.com  
om je rechten uit te oefenen op grond van artikel 15 van de AVG. Als betrokkene heb je specifiek de volgende rechten ("rechten betrokkenen") onder de AVG: 

Recht op inzage: 

Overeenkomstig artikel 15 van de AVG kun je ons om informatie vragen of ASSA ABLOY je persoonsgegevens al dan niet verwerkt en welke gegevens dat zijn (naast de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de genomen veiligheidsmaatregelen). 
 
Recht op rectificatie van persoonsgegevens: 

Als je gegevens onjuist zijn, kun je om rectificatie verzoeken overeenkomstig artikel 16 van de AVG. Als je gegevens onvolledig zijn, kun je verzoeken om aanvulling. Als ASSA ABLOY je gegevens met derden heeft gedeeld, zullen deze derden, indien wettelijk vereist, op de hoogte worden gebracht van je rectificatie. 

Recht op vergetelheid van persoonsgegevens: 

Je hebt het recht om je gegevens door ASSA ABLOY te laten verwijderen in de gevallen voorzien in artikel 17 van de AVG (met name als de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verzameld, ophouden te bestaan, als je je toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van artikel 21 van de AVG). 

Recht op beperking van de verwerking: 
Je heeft het recht om de verwerking van je gegevens te beperken, in de gevallen bedoeld in artikel 18 van de AVG. In dit geval worden de gegevens alleen voor bepaalde doeleinden verwerkt. 

Recht op dataportabiliteit: 

Bovendien stellen wij, indien je dat wenst, je gegevens voor verder gebruik ter beschikking of dragen wij ze over aan een door jou aangewezen ontvanger, met dien verstande dat de vereisten van artikel 20 van de AVG moeten worden nageleefd. 

Recht op intrekken van toestemming (meer informatie over hoe je dit recht kan uitvoeren vind je in hoofdstuk 6.1 hierboven): 

Als toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is gegeven, hebt je het recht om deze gegeven toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken, d.w.z. de intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming vóór de herroeping is uitgevoerd. Na de intrekking mag ASSA ABLOY de persoonsgegevens alleen verder verwerken voor zover de verwerking op basis van wettelijke vereisten nog steeds noodzakelijk is voor ASSA ABLOY. 

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: 

In overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG heeft je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG (gegevensverwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen). 

Als je bezwaar maakt, verwerken we je persoonsgegevens niet meer voor het/de doeleinde(n) waar je bezwaar tegen maakt, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. 

Als het bezwaar ook of alleen gericht is tegen de verwerking van gegevens voor doeleinden in het kader van direct marketing, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing, zullen wij je persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken. 

Je kunt je bezwaar informeel indienen, bijvoorbeeld door het contactformulier te versturen of door een bericht te sturen naar de contactgegevens vermeld in hoofdstuk 3.2. 

Recht om een klacht in te dienen: 
Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de "Autoriteit Persoonsgegevens " (gegevensbeschermingsautoriteit): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 
Wij adviseren je echter om een ​​klacht altijd eerst te richten aan onze manager gegevensbescherming of functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens vind je in hoofdstuk 3.1 en 3.2. 

15. Effect van niet opgeven van persoonsgegevens 

Je verstrekt je persoonsgegevens die nodig zijn voor deze informatie op vrijwillige basis. Als de persoonsgegevens waarnaar in deze verklaring wordt verwezen niet worden verstrekt, kan ASSA ABLOY deze niet verzamelen en is het daarom wellicht niet mogelijk om de beschreven individuele doeleinden te bereiken. 

16. Geautomatiseerde besluitvorming 

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op basis van automatisch verwerkte gegevens is genomen, met inbegrip van profilering waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die je persoon op soortgelijke wijze aanzienlijk treft, tenzij een dergelijk besluit: 

 • is toegestaan ​​door de wetgeving van de Unie of een lidstaat waaraan ASSA ABLOY is onderworpen;
 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract met ASSA ABLOY;
 • is gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming.