Gratis verzending vanaf €75-10% bij inschrijving voor de nieuwsbrief  Gratis retour

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") worden, in het geval de Klant een consument is, beheerst door het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft en in het geval de Klant een zakelijke klant is, door het Nederlandse recht. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten tussen ASSA ABLOY Nederland BV, Meerval 5, 4941 SK Raamsdonksveer in Nederland ("ASSA ABLOY") en haar klanten ("Klant(en)") met betrekking tot goederen of diensten die zijn gekocht in de Yale webshop. Yale is een van de belangrijkste merken van de ASSA ABLOY groep. In deze voorwaarden betekent "consument" elke natuurlijke persoon die, met betrekking tot verkoopovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. In deze voorwaarden betekent "zakelijke klant" elke Klant die geen consument is zoals hierboven gedefinieerd. 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing in de versie die van kracht was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Alvorens de bestelling te plaatsen, worden de Algemene Voorwaarden, in een bewaarbaar en afdrukbaar formaat, ter beschikking gesteld aan de Klant, die ze dient te lezen. De Klant bevestigt bij het plaatsen van de bestelling deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing en eventuele algemene voorwaarden opgesteld door de Klant kunnen niet van toepassing zijn, tenzij ASSA ABLOY de geldigheid ervan uitdrukkelijk heeft aanvaard. Het aanbod in de webshop van Yale is uitsluitend gericht op klanten die 18 jaar of ouder zijn. 

2. Sluiten van de overeenkomst

Het aanbieden van goederen en diensten in de webshop van Yale vormt geen bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Door in de laatste stap van het bestelproces op de knop "BESTELLING PLAATSEN" te klikken, stuurt de Klant een contractueel bindend voorstel voor de aankoop van de goederen die in het winkelwagentje zijn geplaatst. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de Klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien. Door de bestelling te verzenden, door op de knop "BESTELLING PLAATSEN" te klikken, bevestigt de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden, alsook de privacy-informatie te hebben gelezen. De aankoopprijs en de verzendkosten zijn onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling verschuldigd. 

ASSA ABLOY stuurt de Klant vervolgens een automatisch ontvangstbewijs per e-mail, waarin de bestelling opnieuw wordt vastgelegd. Deze automatische ontvangstbevestiging bevestigt alleen dat ASSA ABLOY de bestelling heeft ontvangen en vormt geen juridisch bindende aanvaarding van het aanbod van de Klant. De overeenkomst komt alleen tot stand door de daaropvolgende acceptatieverklaring via e-mail (orderbevestiging) die door ASSA ABLOY aan de Klant is verzonden, of in ieder geval door de verzending van de goederen. Alle bestellingen die op de site worden geplaatst, moeten overeenkomen met normale behoeften van consumenten. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor om de bestelling te beperken als deze de gebruikelijke hoeveelheden overschrijdt. 

Voordat de bestelling wordt geplaatst, wordt de volgende informatie aan de Klant ter beschikking gesteld: de contractuele bepalingen met de informatie over de bestelde goederen, het kostenoverzicht, de Algemene Voorwaarden met daarin de informatie over het herroepingsrecht, de wettelijke garantie en het retourbeleid. 

3. Procedure voor het plaatsen van een bestelling, correctie

Als onderdeel van het bestelproces plaatst de Klant eerst de gewenste goederen in de winkelwagen. Daar kan de Klant op elk moment de gewenste hoeveelheid wijzigen of de geselecteerde goederen volledig verwijderen. 

Door op de knop "UITCHECKEN" te klikken, kan de Klant zijn gegevens invoeren en de verzendmethode selecteren. Vervolgens gaat de Klant verder door op de knop "CONTROLEREN en BETALEN" te klikken om de betaalmethode te selecteren. Ten slotte wordt er een overzichtspagina geopend waar de Klant zijn gegevens kan verifiëren. Eventuele invoerfouten (bijv. met betrekking tot de betalingsmethode, gegevens of gewenste hoeveelheid) kunnen door de Klant worden gecorrigeerd door in het betreffende veld op "Bewerken" te klikken. 

Als je een zakelijke klant bent en een bestelling wilt plaatsen voor doeleinden die verband houden met je bedrijf, handel, ambacht of beroep, kun je binnen 7 dagen na het plaatsen van je bestelling een factuur aanvragen door contact op te nemen met onze klantenservice, onder vermelding van je bestelnummer, gegevens en btw-nummer. Als je het bestelproces volledig wilt stoppen, kun je eenvoudig je browservenster sluiten. Nadat de Klant op de bevestigingsknop "BESTELLING PLAATSEN" heeft geklikt, wordt zijn/haar voorstel bindend (Zie § 2 paragraaf 2 van deze Algemene Voorwaarden). 

4. Herroepingsrecht

- HERROEPINGSRECHT -
 Je hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden de koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, met uitzondering van de vervoerder, de goederen in bezit heeft gekregen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ASSA ABLOY op de hoogte te stellen: 

ASSA ABLOY Nederland BV 
Meerval 5 
4941 SK Raamsdonksveer 
Nederland 
klantenserviceyalehome@assaabloy.nl 

met een duidelijke verklaring van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. 
Om de deadline voor het uitoefenen van het herroepingsrecht te halen, volstaat het dat je je bericht met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn heeft verzonden. 

- GEVOLGEN VAN HERROEPING - 
In geval van herroeping zullen wij uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de melding van je herroeping hebben ontvangen, alle bedragen terugbetalen die wij van jou hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die je hebt gemaakt indien je een ander type levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaard economy verzending). Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met je is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. 

We mogen de terugbetaling weigeren tot we de goederen hebben teruggekregen of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden. Je moet de goederen aan ons terugsturen binnen veertien dagen na de dag waarop je ons informeert over je herroeping van de overeenkomst. Je hebt de deadline gehaald als je de goederen terugstuurt voordat de deadline van veertien dagen is verstreken. Je bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen wanneer die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. 

- UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT - 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op verkoopcontracten van: 

goederen die niet geprefabriceerd zijn en waar voor de vervaardiging een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument;
verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet in aanmerking komen voor terugzending als de verzegeling na levering is verwijderd;
goederen die door hun aard na levering onscheidbaar met andere goederen zijn vermengd;
audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is geopend.
De klant is verplicht schade aan en verontreiniging van de producten te voorkomen. Indien mogelijk dient de Klant de goederen in de originele verpakking met alle toebehoren en alle verpakkingsonderdelen terug te sturen naar ASSA ABLOY. Indien nodig zal de Klant een beschermende buitenverpakking gebruiken. Als de Klant de originele verpakking niet meer heeft, moet hij zorgen voor een adequate bescherming tegen transportschade door een geschikte verpakking te gebruiken om schadeclaims als gevolg van een gebrekkige of ongeschikte verpakking te voorkomen. Door contact op te nemen met de klantenservice van Yale, kan de Klant het retourlabel en een begeleidend document ontvangen. 

In ieder geval vormen de bovengenoemde aanbevolen methoden geen noodzakelijke voorwaarde voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht. 
ASSA ABLOY accepteert alleen de betalingsmethode die de Klant tijdens het bestellen heeft gebruikt. 

5. Prijs - Verzenden - Betalingen 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en inclusief de wettelijk vastgestelde btw. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
De prijzen die gelden op het moment dat de Klant de bestelling plaatst, zijn van toepassing. 

- Zendingen - 
Elke zending wordt voor jou klaargemaakt. De verzendkosten die voor de betreffende bestelling worden gemaakt, variëren en zijn met name afhankelijk van het type en de omvang van de bestelling, het factuurbedrag en de levertijd. De Klant kan de respectievelijke kosten terugvinden in de Yale webshop. Verzendkosten worden apart weergegeven tijdens het bestelproces. Bestellingen met een waarde die hoger is dan € 75 worden gratis bezorgd en er worden geen verzendkosten aan de winkelwagen toegevoegd, behalve voor producten die meer dan 30 kg wegen. In dit geval wordt een toeslag van €20 toegepast.

- Een zending volgen - 

Nadat je bestelling is verzonden, ontvang je van ons een e-mail met onze verzendgegevens. In je account op de site kun je op elk moment de status van je bestelling controleren. 
 

- Betalingsopties - 

De aankoopprijs en de bijbehorende verzendkosten zijn direct na bestelling verschuldigd. ASSA ABLOY accepteert alleen de betalingsmethode die de Klant tijdens het bestellen heeft gebruikt. 

De Klant kan kiezen uit de volgende betalingsopties: 
Creditcard (Visa Mastercard): Het bedrag van je bestelling wordt op het moment van bestellen van je creditcard afgeschreven. Wanneer je doorgaat met afrekenen en je bestelling verstuurt, accepteer je uitdrukkelijk dat het geldbedrag wordt afgeschreven van je creditcard.

Hetzelfde zal gebeuren voor de andere betaalsystemen: Adyen / Card, Amex, PayPal, PayPal pay in 3, Klarna, Google Pay, Apple Pay via Adyen, Account, Cheque, iDEAL via Adyen.  
PayPal / Google Pay / Apple Pay: De klant betaalt de aankoopprijs via de online provider. Hiertoe dient de Klant aangemeld te zijn bij Adyen / Card, Amex, PayPal, PayPal pay in 3, Klarna, Google Pay, Apple Pay via Adyen, Account, Cheque, iDEAL via Adyen of zichzelf aan te melden, te identificeren met zijn inloggegevens en de betaling te bevestigen aan ASS AABLOY. 
Betaling onder rembours. 

Je zult misschien aanvullende betalingsgegevens toe moeten voegen. Binnen één bestelling kun je niet voor een combinatie van verschillende betalingsmethodes kiezen. 
De klant heeft alleen het recht om zijn vorderingen te verrekenen indien en voor zover dergelijke vorderingen wettelijk zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ASSA ABLOY zijn erkend. 

6. Behoud van eigendomsrechten 

ASSA ABLOY behoudt zich het eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van de aankoopprijs. 

7. Verzending 

De goederen worden bezorgd bij het door de Klant opgegeven bezorgadres. De goederen worden naar schatting binnen een periode van 2 - 4 werkdagen bezorgd. 
Als het door de Klant geselecteerde product niet beschikbaar is op het moment van bestellen, zal ASSA ABLOY de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen in de orderbevestiging. Als het product voor onbepaalde tijd niet beschikbaar is, zal ASSA ABLOY geen acceptatieverklaring opstellen. Er komt dan geen overeenkomst tot stand. 

Indien bij wijze van uitzondering uitdrukkelijk een verplichte leveringstermijn is overeengekomen, is de dag waarop ASSA ABLOY de goederen aan de vervoerder aflevert, leidend. Als het niet-naleven van de leveringstermijn te wijten is aan vertraging in de levering aan ASSA ABLOY, overmacht of andere verstoringen die niet aan ASSA ABLOY kunnen worden toegeschreven, worden de overeengekomen leveringstermijnen verlengd met de duur van de verhindering. Dit geldt ook voor stakingen waarbij ASSA ABLOY en haar leveranciers betrokken zijn. 

De goederen worden geleverd op risico van ASSA ABLOY. Na levering ligt het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke waardevermindering van de goederen bij de Klant. Als de Klant een zakelijke klant is, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke waardevermindering van de goederen op het moment van levering aan de vervoerder over op de Klant. 
De keuze van de bezorgservice en het aantal pakketten waarin een bestelling om technische redenen moet worden verdeeld, is ter beoordeling van ASSA ABLOY of de door ASSA ABLOY aangestelde logistieke dienstverlener. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen. In dergelijke gevallen zijn extra verzend- en afhandelingskosten voor rekening van ASSA ABLOY. Duidelijke transportschade aan de goederen moet bij ontvangst aan de bezorgdienst worden gemeld. 

8. Gegevensbescherming 

ASSA ABLOY hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In het kader van deze contractuele relatie verwerkt ASSA ABLOY de persoonsgegevens van de klant uitsluitend op basis van de relevante wettelijke bepalingen. De Klant dient vóór het plaatsen van de bestelling de privacy-informatie, die kan worden geraadpleegd, te lezen. 

9. Garantie 

ASSA ABLOY is, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, aansprakelijk voor eventuele gebreken in de goederen. 
Elke handelsgarantie voor de door ASSA ABLOY geleverde goederen bestaat alleen indien uitdrukkelijk aangegeven in de orderbevestiging van het betreffende artikel. 
De garantievoorwaarden op producten verkocht door ASSA ABLOY verschillen naargelang de koper een "consument" of een "zakelijke klant" is. 

- WETTELIJKE CONFORMITEITSGARANTIE VOOR DE KLANT (CONSUMENT) - 

Als je een consument bent, geldt voor je de door jouw nationale wetgeving voorziene wettelijke conformiteitsgarantie op de goederen die onder de verkoopovereenkomst vallen. Deze garantie beschermt de consument in geval van aankoop van gebrekkige of slecht werkende producten, of producten die niet werken op de manier zoals verklaard door de verkoper of voor wie het product in het algemeen bestemd is. 

Bij gebrek aan een conformiteitsgarantie kun je als consument kiezen voor een kosteloze en binnen een redelijke tijdsperiode uitgevoerde reparatie of vervanging door ASSA ABLOY van de gebrekkige goederen. Als de gekozen oplossing onmogelijk of uitzonderlijk duur is, dien je de andere oplossing te accepteren. Als een van de volgende situaties zich voordoet, kun je naar keuze verzoeken om een redelijke prijsverlaging of beëindiging van de overeenkomst: 

a) reparatie en vervanging zijn onmogelijk of uitzonderlijk duur; 
b) ASSA ABLOY heeft het product niet binnen een redelijke tijdsperiode gerepareerd of vervangen; 
c) de vervanging of reparatie zal aanzienlijk ongemak veroorzaken bij de klant. 

Gedurende de eerste 12 maanden na levering of een langere periode indien de toepasselijke nationale wetgeving daarin voorziet, wordt elk technisch probleem in het product geacht een non-conformiteit te zijn waarvoor ASSA ABLOY verantwoordelijk is, tenzij de consument aangeeft dat ASSA ABLOY niet verantwoordelijk is. Indien na deze periode van 12 maanden of indien van toepassing een langere periode, de non-conformiteit van het product wordt betwist door ASSA ABLOY, moet de consument bewijzen dat er inderdaad sprake is van non-conformiteit en dat dergelijke non-conformiteit al bestond op het moment van levering. Als dergelijk bewijs niet wordt geleverd, is de wettelijke garantie niet van toepassing. 

De wettelijke garantie duurt twee jaar vanaf de levering van de goederen en moet binnen twee maanden na de ontdekking van het defect door de consument worden afgedwongen middels een klacht. Het is daarom noodzakelijk om altijd het aankoopbewijs (btw-bon of kopie ervan) te bewaren. In Nederland geldt op grond van bijzondere wettelijke bepalingen de wettelijke garantie gedurende de normale levensduur die redelijkerwijs van het betreffende product mag worden verwacht.  

- GARANTIE VOOR DE ZAKELIJKE KLANT (NIET-CONSUMENT) - 

Voor zakelijke klanten (niet-consumenten) gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met de volgende afwijkingen: 

  • Alleen de informatie van ASSA ABLOY en de productbeschrijving van de fabrikant zijn bindend voor de kwaliteit van de goederen;
  • De klant dient de goederen binnen 8 dagen na ontvangst en met de nodige zorgvuldigheid te onderzoeken en op straffe van verval eventuele kwaliteits- of kwantiteitsproblemen en eventuele defecten in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking aan ASSA ABLOY te melden.
  • De garantieperiode bedraagt ​​12 maanden vanaf de levering van de goederen.
  • De zakelijke klant zal moeten bewijzen dat er inderdaad sprake is van non-conformiteit en dat dergelijke non-conformiteit reeds bestond op het moment van levering. Als dergelijk bewijs niet wordt geleverd, is de wettelijke garantie niet van toepassing. 

10. Beperking van de aansprakelijkheid 

ASSA ABLOY is onbeperkt aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid alsmede in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid. 
Indien de tekortkoming (of de vertraging) niet het gevolg is van opzet, is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die op het moment van het ontstaan ​​van de verplichting te voorzien was. In geval van verkoop aan een zakelijke klant is ASSA ABLOY niet aansprakelijk voor enige andere schade dan schade aan fysieke producten en eigendommen. 
De beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en indirecte agenten van ASSA ABLOY. 

11. Alternatieve geschillenbeslechting 

De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting. Hier kunnen consumenten geschillen met betrekking tot hun bestelling online oplossen zonder tussenkomst van de rechter. Het platform voor geschillenbeslechting is te vinden via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

ASSA ABLOY zal zich inspannen om eventuele geschillen met betrekking tot online aankopen en de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in onderling overleg op te lossen. 

12. Slotbepalingen 

Overeenkomsten tussen ASSA ABLOY en de Klant worden beheerst door het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft en in het geval van verkoop aan zakelijke klanten, door het Nederlandse recht, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De contracttaal is de officiële taal van het land van de consument of, in geval van verkoop aan een zakelijke klant, Engels. De wettelijke bepalingen over de beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van bindende regels, in het bijzonder van de staat waar de Klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast. 

Indien de Klant een consument is, wordt voor civiele geschillen de territoriale bevoegdheid van de rechter van de woon- of verblijfplaats van de consument vastgesteld. Indien de Klant een zakelijke klant is, is in Nederland de rechtbank bevoegd van het arrondissement waar ASSA ABLOY is gevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. 

13. Identiteit en contactgevens verkoper

ASSA ABLOY Nederland BV 
Meerval 5 
4941 SK Raamsdonksveer, Nederland 
klantenserviceyalehome@assaabloy.nl 
Nederlands handelsregister: KvK 23028070 
Btw-nummer: NL001575260B02